Управление на промяната

Няма да ви позволим да се провалите.
Опитът ни при извършване на гладки промени и осигуряване на приемането им от служителите ще ви води през процеса на внедряване на избраното от вас решение.
Свържете се с нас
Change management 1500

Знаете ли кои са четирите най-често
срещани причини, водещи до провал на проект?

Незаинтересовано ръководство

Служителите, изпълняващи промяната в организацията, често не са най-влиятелните и не се възприемат като защитници на промяната.

Недостатъчно ресурсно обезпечаване

Промяната изисква специализиран персонал - хора, разполагащи с време през работния ден, за да проектират, планират и координират процеса на промяна. Още повече, тези хора би трябвало да бъдат и застъпници на промяната.

Липса на комуникация

Стратегическата визия, която стои зад промяната не се съобщава ефективно на всички нива в компанията и това води до съпротива от страна на служителите.

Усилията не се поддържат дългосрочно

Дигиталната трансформация изисква време. Работодателите смятат, че 55% от инициативите за управление на промяната отговарят на първоначалните цели, но само 25% смятат, че получените резултати се поддържат с течение на времето.

За щастие, можете да разчитате на надеждна програма за управление на промяната от Солитекс

Ние ще помогнем на всички ваши служители да овладеят новото облачно решение и да избегнете скъпи и отнемащи време грешки. Опитът ни при извършване на гладки промени и осигуряване на приемането им от служителите ще ви води през процеса на внедряване на избраното от вас решение.
Научете истинската стойност на управлението на промените

Внедряване

Ще настроим вашето решене и ще мигрираме съществуващи файлове, данни, информация и други, така че да всичко да е готово за използване.

Употреба

Вашето решение е толкова добро, колкото способността ви да го използвате, поради което ние наблягаме на управлението на промените на всеки етап от внедряването, че дори след това.

Ентусиазъм

Едно е да накарате служителите да използват решението, съвсем друго е да ги запалите по него. Ние предпочитаме да помагаме за второто, нашите клиенти също.

Подходът на Солитекс към управлението на промяната

Солитекс поставя голям акцент върху разработването на успешни програми за управление на промените за нашите клиенти. Те включват:
 • 1

  Въвеждане на технология

  Първата стъпка е да накараме технологията да заработи за вас. Да бъде настроена, така че да отговаря на изисквания за функционалност и сигурност. На тази стъпка може да се наложи прехвърляне на данни. Важното е всичко да стане гладко, без прекъсвания и загуба на информация. Ние ще сме до вас по време на този процес.

 • 2

  Комуникация на промяната

  Най-голямата съпротива срещу промяната идва от потребителите, които не разбират предимствата и причините за нея. Ето защо ние ще ви помогнем за изграждането на подходяща комуникация със служителите, която да доведе до положително вътрешно възприятие за инициативата и както и да създадем вълнение.

 • 3

  Обучение на екипа

  Най-добрата технология се обезсмисля, ако тя не се използва от служителите. Потребителите имат нужда от умения, за да работят успешно с новите инструменти. Солитекс предлага различни форми за обучение, така че вашата инвестиция в технология да се възвърне в максимално кратки срокове.

Защо със Солитекс?

Защото промяната и нейното управление е нещо добро.

Внедряването на облачна технология за нас е толкова естествено, колкото въздуха и водата, но разбираме, че за вас може би не е така. Точно за това ще ви водим, така че да направите прехода от там където сте сега, към където искате да бъдете.
Ние сме с вас на всяка стъпка от процеса по миграция в облака и процеса на внедряване на решението, обучавайки ви на новите технологии на всяко ниво във вашата организация и на всички нива на умения и опит.

Препоръчани решения

 • Ще ви предостави инструментите, с които да превърне традиционното работно място в желаното дигитално работно място.

  Виж още
 • Google Cloud Platform ще ви предостави всичко, от което се нуждаете, за да градите, да се развивате и да се разширявате безгранично.

  Виж още
 • Изпращайте, подписвайте и управлявате правно обвързващи документи, чрез облачно решение за електронно подписване.

  Виж още

Свържете се с нас, за да обсъдим как можем да помогнем!

Свържете се с нас