Оптимизация на ИТ инфраструктурата

Когато притежавате или управлявате бизнес, едно от многото важни неща, за които трябва да мислите е да поддържате оптимална вашата ИТ инфраструктура. Позволете ни да ви помогнем, като поемем тази отговорност вместо вас.
Свържете се с нас
IT optimization

Признаци, че имате нужда от ИТ оптимизация

Разгледайте списъка с най-често срещаните признаци за това, че се нуждаете от ИТ оптимизация.
Не постигате резултатите, които очаквате
Използвате остарели технологии
Имате много ръчни процеси
Чести пробиви в сигурността
Използвате негъвкава и нескалируема архитектура
Затруднено управление на ИТ услугите
Лошо интегрирани решения
Чести прекъсвания на работния процес

Защо да инвестирам в оптимизация на ИТ инфраструктурата?

Много организации страдат, защото тяхната инфраструктура не се развива със скоростта на бизнеса им или иновациите. Технологията се движи с главоломно темпо и ИТ отделите може би нямат ресурсите, за да го следват.

Намаляване на разходите

Ще идентифицираме неизползвания или ненужен капацитет и по този начин ще намалим общата цена на ИТ собствеността.

Намаляване на прекъсванията

Създаваме архитектури, които елиминират зависимостта от една единствена точка, липса на дублиране и инфраструктурни несъответствия.

Увеличаване на сигурността

Ние предлагаме решения за защита на вашата ИТ инфраструктура, отговарящи на изисквания за съответствие. Защитаваме ви срещу безбройните заплахи, пред които са изправени предприятията днес.

Съответствие с бизнес стратегиите

Ние ви помагаме да модернизирате настоящата си инфраструктура, за да ускорите бизнес инициативите и да намалите сроковете.

Подобряване на производителността

Бързо ще намерим проблемните места във вашата инфраструктура и ще предложим инфраструктурни подобрения.

Опростяване на управлението

Ще сведем до минимум времето, прекарано в управлението на ИТ средата. Ние създаваме ИТ среди, които драстично намаляват сложността и въвеждат ново ниво на гъвкавост за промяна или добавяне към конфигурацията.

Как можем да помогнем?

Ние предлагаме холистичен подход, като оценяваме текущото състояние на вашата инфраструктура, идентифицираме силните и слабите страни, и след това създаваме план, който добре съчетава безброй платформи, приложения и процеси, които отговарят на вашите настоящи и бъдещи бизнес нужди.
 • +

  Одит на инфраструктурата

  Нашите инженери анализират текущите възможности на вашата среда, заедно с пропуските и рисковете, свързани с нея. След това се срещаме със вас, за да очертаем техническите детайли на инфраструктурата и ИТ услугите.

 • +

  Стратегическо планиране

  Провеждаме срещи, за да разберем бизнес целите и да създадем моментна снимка на текущата среда, както изчерпателна пътна карта на бъдещата ИТ среда. Резултатът е технологична пътна карта, включваща продукти и услуги, необходими за постигане на успех.

 • +

  Технологични подобрения

  Нашите инженери създават и проектират решения и услуги, необходими за надграждане на остарялата инфраструктура и трансформиране на вашите ИТ към целевата среда.

 • +

  Корпоративна архитектура

  Предлагаме корпоративна архитектура, която осигурява основата за мащабируемост, еластичност, разпределение на работното натоварване, класификация на данните, управление на жизнения цикъл на продукта, модел за сигурна доставка.

 • +

  Услуги за устойчивост

  Създаваме ефективна непрекъсваемост на бизнеса със стратегии за сигурност и възстановяване при бедствия, които дават възможност на организациите да продължат критичните бизнес операции и им позволяват бързо да се възстановят от всякакъв вид смущения.

 • +

  Миграция на системи

  Нашите услуги за миграция на данни ви позволяват да премествате съхранени данни с минимално нарушаване на наличността на приложенията и бизнес операциите. Ние определяме техническата архитектура и проектираме план за миграция, който обхваща интеграцията и тестването.

 • +

  Управление на проекти

  Нашите ръководители на проекти управляват всички аспекти на инфраструктурни проекти, от прости надстройки на контролери до сложна архитектура в центъра за данни. Следваме добре дефинирана методология, базирана на опита ни и стотиците проекти, които сме реализирали.

 • +

  Документация

  Правилната техническа документация може да съкрати времето за отстраняване на неизправности, да улесни по-плавното надграждане, да подобри резултатите от обучението, да увеличи производителността и да намали разходите за ИТ.

Услуги за по-добри бизнес резултати

В Солитекс се отличаваме по това, че непрекъснато търсим начини за подобряване на резултатите, които са от полза за вашата организация и крайни потребители. Нашите инженери се ангажират да Ви предоставят технологични решения, които водят до измерими подобрения, като по този начин ви гарантираме успех.
Независимо дали увеличавате устойчивостта, подобрявате производителността или създавате цялостен стратегически ИТ план, професионалните услуги на Солитекс ще оживят вашите решения

Намерете отговорите, от които се нуждаете

Разгледайте въпросите, които често ни задават хора, като вас

Как протича процеса по ИТ оптимизация? Какви са стъпките?

След като заявите услуга ИТ оптимизация, проектът по ИТ оптимизация протича в няколко стъпки:

1. Одит.

На тази стъпка се запознаваме с вашата ИТ инфраструктура, проблеми, които имате в момента, както и с бъдещите ви планове за развитие на бизнеса и какво отражения биха имали върху ИТ инфраструктурата.

2. Предложение за ИТ оптимизация на инфраструктурата.

Накратко предложението представлява персонализирано цялостно решение, пречупено през призмата на пет категории:

 • Управление  на самоличност и достъп.
 • Управление на сървъри, бизнес приложения и компютри / мобилни устройства.
 • Защита и възстановяване на данни.
 • Сигурност и мрежови услуги.
 • Политики за сигурност.

Обикновено в нашето предложение за ИТ оптимизация е включено всичко необходимо, като: хардуер, софтуер, облачни услуги и т.н., нужни за преминаване от текущата ви ИТ инфраструктура към новата оптимизирана ИТ инфраструктура. Тази стъпка завършва след като ви запознаем с предложението, отговорим на въпросите ви и предоставим неоспорими доказателства за полезността и нуждата от подобни промени.

3. Реализация на проекта. 

Това е последната стъпка, при която на практика реализираме предложената оптимизация от предходната стъпка.

Какъв ще е ангажимента от страна на нашата фирма, като време и ресурси?

В случай че вече сте разгледали секция Как протича процеса по ИТ оптимизация? Какви са стъпките?, то ви е направило впечатление, че проектът по оптимизация на ИТ инфраструктурата включва три стъпки. На всяка от тях имаме нужда от вашето съдействие.

На Стъпка 1: Одит, ще разчитаме на помощ при събиране на информацията за вашата ИТ инфраструктура, както и за бъдеще ви планове за развитие на бизнеса на вашата компания Помощта от ваша страна може да включва: достъп или описание на използвани сървърни системи, като хардуер, софтуер и приложения; използвани решения за бекъп, сигурност, управление на идентичността; връзка с доставчици на решения, които използвате и т.н.

На тази стъпка, също така ще разчитаме на срещи с мениджмънта на компанията, за да можем да разберем по-добре плановете ви за бъдещо развитие, те може да са свързани с разрастване на дейността на фирмата ви в България или излизане на външни пазари или разработване на нови продукти и услуги. Без значение точно какви са, то със сигурност планът ви за развитие трябва да бъде адресиран в проекта за оптимизация на ИТ инфраструктурата.

На Стъпка 2: Предложение за ИТ оптимизация на инфраструктурата ще бъдат въвлечени, както технически лица от ваша страна, така и лица от мениджмънта на компанията. Това е така, защото на тази стъпка ще бъде представен плана за оптимизация и това изисква вземане на технически и мениджърски решения.

По време на Стъпка 3: Реализация на проекта е трудно да се предвиди ангажираността от ваша страна. От практиката можем да споделим, че когато промените касаят начина на работа на крайните потребителите, т.е. служителите, то тогава всички в компанията ще бъдат ангажирани по един и друг начин.

Напълно сме запознати, че промените се случват най-трудно, когато са ангажирани крайните потребители. Това е така защото те се съпротивляват на промяната. Тук е момента да споделим, че имаме повече от 10 годишен опит в управление на промяната и това ни помогна да разработим методология, при която намаляваме съпротивата за промяна и точно заради това процесът протича по най-гладкия възможен начин.

Какво ще получа накрая? Какви ще са ползите за моята компания?

Оптимизация на ИТ инфраструктурата не е и не бива да бъде самоцел. Проект в тази насока би трябвало да води до много ясни и измерими ползи. Какви биха били ползите точно във вашата компания, на този етап е трудно да се каже, защото не познаваме вашата ИТ инфраструктура и бизнес цели.

Въпреки това проект за оптимизация на ИТ инфраструктурата, трябва да води до няколко основни ползи:

1. Намаляване на разходите и сложността за управление на бизнес приложения, сървъри, крайно потребителски устройства и други.

2. Опростено и прозрачно управление на ИТ инфраструктура, което ви дава възможност да израствате като компания, да предоставите по-добро обслужване за вашите клиенти, спазване на различни нормативни уредби, управление на устройствата си, мобилност и други.

3. Значително подобрение по отношение на сигурността с цел предпазване от зловредни атаки, вируси, спам, развиващи се заплахи, защитен достъп за служители, партньори и клиенти до ресурсите на компанията.

Какви проблеми решава услугата оптимизация на ИТ инфраструктурата?

С реализацията на проект за оптимизация на ИТ инфраструктурата, получавате отговор на най-често срещаните затруднения, свързани с ИТ и развитието на вашата организация:

 • Технологични промени.
 • Излишна комплексност на ИТ инфраструктурата.
 • Трудно скалируема ИТ инфраструктура.
 • Не добре интегрирани ИТ решения.
 • Ръчни процеси.
 • Заплахи на сигурността.
 • Непрекъснати крайно-потребителски проблеми.
 • Високи разходи за придобиване, управление и поддръжка на ИТ инфраструктурата.
 • Съответствие на ИТ сигурност спрямо регулаторни изисквания или изисквания на ваши контрагенти.

Наши партньори (клиенти, контрагенти) настояват организацията ни да отговаря на определени изисквания за ИТ сигурност, това включено ли е в оптимизация на ИТ инфраструктурата?

Разбира се. В края на Стъпка 3: Реализация на проекта, ще получите политики, процеси и процедури за ИТ сигурност. Те са базирани на IT General Control, който се използва и признава на световно ниво.

Политиките за ИТ сигурност могат да ви помогнат в много насоки. Освен пряката полза за компанията, свързана с предотвратяване на инциденти със сигурността, които в повечето случаи водят до преки парични загуби, политиките за сигурност могат да ви помогнат и много други насоки.

Примерно, ако си партнирате с голяма международна организация, то рано или късно тази компания ще поиска от вас да отговаряте на определени изисквания за ИТ сигурност.

Други места където политиките за сигурност имат огромна полза са съответствие с GDPR, въвеждане на ISO27000 и т.н.

Какво става след приключване на проекта по оптимизация на ИТ инфраструктурата? Мога ли да разчитам на помощ от вас след това?

Разбира се. След като приключим проекта по оптимизация на ИТ инфраструктурата, ако не разполагате с подходящ служител / отдел, който да поддържа оптимизираната ИТ инфраструктура, то ще се радваме да възложите тази дейност на нас.

Имате въпрос?

Ако имате въпроси, защо не се свържете с нас да ги изясним?

Свържете се с нас

За нас

Вашият успех е наш успех също, сега и в бъдеще. Ние инвестираме във вашите цели, амбиции и изпълнение, така както, ако бяха наши.

Виж още

Свържете се с нас, за да обсъдим как можем да помогнем!

Свържете се с нас