Как светът се променя дигитално? (част IV)

В тази статия ще разгледаме в детайли различните аспекти от живота на екипа.

Доверие

Създадена ли е безопасна среда за хората в екипа, могат ли да споделят нови идеи или обратна връзка, без да се чувстват стресирани?

Екипите, които се чувстват психологически в безопасност, са по-добри в това, което правят. Това помага да се създаде подхранваща среда за мозъчни игри, сесии за обратна връзка и други.

Ясно ли са определени ролите в проектите? Могат ли служителите да се доверят един на друг за изпълнение на задачи?

Доверието на екипа може да се погрижи за спазването на сроковете и всеки може да бъде на една и съща страница по отношение на статута си.

Приоритети

Вашите екипи имат ли ясни приоритети за седмицата? Месеца? Тримесечието?

Членовете на екипа, които могат ефективно да поставят приоритети, съобщават, че са 48% по-ангажирани и 89% по-склонни да останат в организацията си. Ако почувстват, че техните проекти не се вписват в по-голямата картина, по-вероятно ще видите по-малко положителни резултати от техните проекти.

Често ли се променят приоритетите на вашия екип? Чувствате ли се като част от тези промени? Важно е екипите да се чувстват, като че имат принос в своите проекти. Ако много приоритети идват от външни страни, уверете се, че имате подходящ процес, за да помогнете за определянето на приоритетите на седмична база.

Ангажиране на служителите

Чувствате ли, че можете да споделите личните си интереси на работното място?
Всеки работен екип е различен, но проучванията показват, че най-печелившите компании са тези, които имат най-ангажирани служители. Какъв по-добър начин да подобрите ангажираността, като говорите за страстите си извън работата? Никога няма да разберете какво общо имате с някой друг колега, ако не го направите. Това ще ви сближи и ще ви помогне да насърчите повече доверие сред членовете на екипа.

Правилна структура

Вашият екип разполага ли с подходящи инструменти и процеси, за да постигне своята работа?

Този въпрос помага да се определи дали има някакви текущи проблеми в работните процеси на екипа. Ако има чести случаи на един и същ проблем, напр. някой пита къде може да е папката Creative – вижте как можете да направите крачка назад и да помогнете да се намира по-лесно.

Вашият екип има ли достъп до цялата информация, от която се нуждае, за да върши своята работа?

Работниците прекарват 20% от работната си седмица в търсене на вътрешна информация или преследване на колеги, които могат да помогнат за конкретни задачи. Липсата на яснота около отговорностите на съотборника и организацията на ресурсите причинява големи неудовлетворения за всеки екип, особено за големите екипи. Ако няма структура за това как се съхранява информацията, важните данни остават запечатани сред членовете на екипа.

В следващия раздел, ще ви покажем какви възможности има вашият екип за трансформиране на начина, по който работи…