Как да обединя (merge) две или повече клетки в таблица в текстови документ в Google Docs (gdoc)?

Ако ползвате текстовите документи (gdoc) в Google Docs, сигурно ви се е налагало да обединете две или повече клетки. До момента функцията merge за клетки в таблица в документите на Google Docs не е налична.

Благодарения на г-н Прокопиев, вече има вариант, с който можете да избегнете това затруднение. Ето стъпки директно копирани от оригиналния пост:

………………………..

“How to make real tables in Google Docs1. Make an table in Google Spreadsheets (here you can format and use merge and whatever features you want)
2. Copy table
3. Open Google Docs
4. In Google Docs use [Insert/Drawing..]
5. In this inserted Drawing into Google Docs paste the already copied table
6. Now in Drawing you can manipulate the table using right mouse button with all features including merge
7. When you click Save the Drawing with table will appear in Google Docs as you want it.
8. If you want to change something into table double click on it and do it into open Drawing :)This works even if you copy table from other software (1. 2.)Hope this tip will be useful for everyone :)”Връзка към примерен документ тук.